Monday       27/Jan

Lili                 12pm - 7pm

Natalia           1 pm - 7pm

Alena             3pm - 7pm

Tuesday        28/Jan

Belle                 12pm - 7pm

Lili                    12pm - 7pm

Natalia              1pm - 7pm

Wednesday 29/Jan

Belle                  12pm - 7pm

Demi                 12pm - 7pm

Lili                     12pm - 7pm

Natalia                1pm - 7pm

Alena                  5pm - 7pm

Thursday        30/Jan

Lili                     12pm - 7pm

Demi                 12pm - 7pm

Belle                  12pm - 7pm

Natalia               1pm -7pm

Friday            31/Jan

Demi                  12pm - 7pm

Lili                      12pm - 7pm

Danielle             12pm - 7pm

Natalia                 1pm - 7pm